whatsapp

Disclaimer

Slagerij Nomden (Kamer van Koophandel: 2319863), hierna te noemen Buffetbus.nl, verleent u hierbij toegang tot www.buffetbus.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Buffetbus.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Buffetbus.nl spant zich in om de inhoud van www.buffetbus.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.buffetbus.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Buffetbus.nl.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.buffetbus.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Buffetbus.nl. Voor op www.buffetbus.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Buffetbus.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Buffetbus.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Buffetbus.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt op deze pagina. De disclaimer is voor het laatst aangepast op 31 juli 2023.